Büroo

Tere tulemast Tallinna notarite Reeli Eelmetsa ja Alla Ševtšuki notaribüroosse!

Oleme notarina avalik-õigusliku ameti kandjad, sõltumatud ametiisikud, kellele riik on delegeerinud õigussuhete turvalisuse tagamise ja õigusvaidluste ennetamise ülesande.

Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele asjatundlikke, klientide huve arvestavaid ning õiguskindlaid lahendusi, kasutades oma kompetentsust ja pikaajalist kogemust.

Teostame kõiki seaduses ettenähtud notari ametitoiminguid. Kliendi soovil ja vastastikusel kokkulepppel pakume ka erinevaid notari ametiteenuseid. Koos kvalifitseeritud õigusabiga soovime tagada klientidele ka lojaalse, tähelepaneliku ja hooliva suhtumise nende õiguste ja huvide parimal viisil realiseerimiseks.

Meiega saab suhelda eesti, vene, inglise ja soome keeles.

Meeldiva kohtumiseni,
notarid Reeli Eelmets ja Alla Ševtšuk