Deposiitkontod

Hoiustatud rahasumma notari deposiitkontolt väljastamiseks on notarile vajalik rahasumma hoiustaja notari juuresolekul antud nõusolek. Seega peab notariaaltoimingus, mille tegemiseks rahasumma notari deposiitkontole kanti, osalema alati isik, kelle kontolt eelnimetatud summa laekus. Notari deposiitkontole tehtava ülekande selgituseks palun märkida ostetava objekti aadress.

Tallinna notar Alla Ševtšuk
1) saaja: ALLA ŠEVTŠUK; notarikonto nr EE642200221020720330 Swedbankis (SWIFT/BIC: HABAEE2X)
2) saaja: SHEVTSHUK ALLA; notarikonto nr EE671010010265461011 SEB Pangas (BIC: EEUHEE2X)

Tallinna notar Reeli Eelmets
1) saaja: REELI EELMETS; notarikonto nr EE662200221020729218 Swedbankis (SWIFT/BIC: HABAEE2X)
2) saaja: EELMETS REELI; notarikonto nr EE431010010271127019 SEB Pangas (BIC: EEUHEE2X)

Tulenevalt kehtivas seaduses „Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus“ toodud nõutest palun saatke meile alltoodud andmed.

Kui tehinguga seotud omafinantseeringu summa on suurem kui 15 000 eurot siis palun avaldage meile raha päritolu ja allikas.

Lisaks palun saatke meile raha päritolu (kellelt või millisest tehingust on raha tulnud) tõendamiseks dokument / dokumendid (näiteks konto väljavõte, kust on näha raha saabumine teie kontole; (müügi)leping, mille alusel raha omandasite või muu dokument).