Notarid

Reeli Eelmets

Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1990. aastal.
Notari ametisse nimetatud 2002. aastal.

reeli.eelmets@notar.ee

Alla Ševtšuk

Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1992.aastal.
Notari ametisse nimetatud 2002. aastal.

alla.sevtsuk@notar.ee